Vanliga frågor  
 
1. Kommer min kassett att passa i skrivaren?
ALLA patroner som levereras är 100% remanufactured med hjälp av OEM (Original Equipment Manufacturer) patronen en gång tom t.ex. HP, Canon, Brother etc. Med tanke på att OEM-patronen har tillverkats för att passa den motsvarande skrivaren, garanteras vår återställda patron också att passa in i skrivaren som den ursprungligen var avsedd att användas i.

 
 
2. Vad ska jag göra om min bläckpatron inte skriver ut ordentligt?
Om det osannolika skulle inträffa och din bläckpatron inte skriver ut till din belåtenhet, kan det bero på att skrivarmunstycket är blockerat antingen av torrt bläck eller en luftblåsa. Ett sådant problem kan lätt avhjälpas genom en enkel manuell rengöringsprocedur:
 • Tag en bomullstopp och fukta den med varmt vatten. Torka försiktigt kring skrivarhuvudet vid patronens undersida.
  Print head
 • Klappa skrivarhuvudet lätt på ett rent absorberande hushållspapper tills bläcket börja komma igenom. Följande bör synas på hushållspapperet:
  FÄRGPATRON - 3 distinkta ovala eller runda fläckar ska synas, blå, röd och gul
  SVART PATRON - en hel svart oval form
  Colour shapesBlack shape
 • Tag ett rent, torrt hushållspapper och torka försiktigt kontaktytorna av koppar på patronens baksida och kontaktytorna inne i skrivarens patronvagn.
  Printer contacts
 • Installera patronen i skrivaren.
 • Kör en rengöringsomgång på skrivaren.
 
 
3. Vad ska jag göra om ett felmeddelanden visas på skärmen?
Om det osannolika skulle inträffa och skrivaren inte accepterar den nya patronen, visas förmodligen ett "pop-up"-fönster på din PC eller också blinkar en lampan på skrivaren.

Det är förmodligen något som stör den information som skickas från skrivaren till patron. Du kan göra en enkel återställning för att åtgärda problemet;
 • Tag ett rent, torrt hushållspapper och torka försiktigt kontaktytorna av koppar på patronens baksida och kontaktytorna inne i skrivarens patronvagn för att se till att de elektroniska kontakterna inte är blockerade.
  Printer contacts
 • Installera patronen i skrivaren.
 • Tag bort skrivarens stickkontakt ur vägguttaget i ca 1 minut för att radera dess minne.
 • Sätt i skrivarens stickkontakt i vägguttaget igen.
 • Kör en rengöringsomgång på skrivaren för att ställa in korrekt linjeinställning och få optimal utskriftskvalitet.

 
     
  Specifik information om bläckpatron  
 
1. HP58(C6658A), HP348(C9369E) - Fotopatron, underhåll
Tag bara bort den skyddanden plastklämman innan du ska sätta i bläckpatronen.

Om bläckpatronen tas bort från skrivaren, använd alltid den medföljande klämman för att förhindra att bläcket torkar ut och förvara den i upprätt läge.
Observera: Se till att dynan är helt ren/avtorkad för användning
Cartridge clip
För optimal utskriftskvalitet rekommenderar vi att skrivaren ställs in på Bästa kvalitet och välj föreslaget papper i Typmenyn."


 
 
2. HP10/11/88/363 - Varning låg bläcknivå
Ett varningsmeddelande visar när bläcknivån är låg och anger att bläckpatronen behöver bytas. Klicka på "OK". Om bläcknivåindikatorn visas, ignorera meddelandet genom att stänga dialogrutan och fortsätt utskriften, meddelandet visas normalt vara en gång.
Low Ink Warning
Det finns fortfarande lite bläck kvar i patronen och du kan fortsätta utskriften tills den faktiskt är tom. Då har de respektive färgerna tagit slut och bäckpatronen behöver bytas ut.

 
 
3. HP350/351/350XL/351XL - Bläcknivåindikator
Ett varningsmeddelande anger att bläckpatronen är tom eller att det inte är en originalpatron (detta meddelande variera beroende på skrivarmodell). Klicka på "OK". Om bläcknivåindikatorn visas, ignorera den.
Ink Level Indicator
Den status som visas är inte status på den patron som du just installerat; markera rutan "visa inte det här meddelandet igen" och stäng fönstret.

 
 
4. Canon PG40/CL41/PG50/CL51 - Bläcknivåindikator
Ett varningsmeddelande anger att bläckpatronen är tom eller att det inte är en originalpatron (detta meddelande variera beroende på skrivarmodell). Klicka på "OK". Om bläcknivåindikatorn visas, ignorera den.
Ink Level Indicator
Den status som visas är inte status på den patron som du just installerat; markera rutan "visa inte det här meddelandet igen" och stäng fönstret.

 
 
5. Epson T0711/712/713/714 & T0801/802/803/804/805/806 - Ej OEM varningsmeddelande
När du installerar en ny bläckpatron kan ett varningsmeddelande visas vilket säger att patronen och/eller bläcknivån inte kan avläsas. Om detta meddelande visas kan du ignorera det och trycka på Continue (Fortsätt). Meddelandet kan se olika ut beroende på vilken skrivare du har
Ink Level Indicator

Hur du kan förhindra varningsmeddelandet

Ibland visas varningsmeddelandet varje gång du försöker skriva ut ett dokument. För att stoppa varningsmeddelandet följ stegen nedan för att stänga av detta alternativ i Epson Status Monitor Utility.
 1. Öppna skrivarens kontrollpanel genom att klicka på START och sedan välja Skrivare och Fax från.
 2. Öppna sedan kontrollpanelen för din Epsonskrivare genom att dubbelklicka på namnet på den skrivare du har installerat.
 3. Klicka på Skrivarmeny i den dialogruta som öppnas och välj Skrivarinställningar. Välj sedan Underhållningsfliken så som visas nedan.
  Ink Level Indicator

 4. Klicka sedan på Fart & Funktioner enligt nedan
  Ink Level Indicator

 5. Välj sedan alternativet 'Stäng av EPSON Status Monitor 3' och klicka OK för att ändringarna ska gå igenom. Klicka sedan på OK för att stänga alla andra dialogrutor.
  Ink Level Indicator

OBS. Om du vill få tillbaka EPSON Status Monitor 3 kan du bara följa stegen ovan och ta bort bocken i rutan vid alternativet 'Stäng av EPSON Status Monitor 3'

 
 
6. Epson T0711/712/713/714 & T0801/802/803/804/805/806 - Patron kan ej igenkännas
När du installerar en ny patron kan det hända att ett meddelande som det nedan visas.
Ink Level Indicator

Om du ser detta meddelande efter installering betyder det att kontaktpunkterna gjorda av koppar på chippet kan behöva rengöras. Ta en ren, mjuk och fuktig trasa eller handduk och dra den mjukt över kopparpunkterna. Låt det torka i några sekunder och sätt sedan tillbaka bläckpatronen i skrivaren.

På vissa skrivarmodeller kan mjukvaran i skrivaren, vilken känner igen ej OEM patroner, producera detta meddelande när patronen är tom och behöver bytas ut.


 
 
7. Canon PG510/CL511/PG512/CL513 - bläcknivåindikator
Vid installation av ny patron kan bläcknivåindikatorn vises enligt nedan. Du kan i så fall ignorera det, eftersom det inte visar patronens verkliga nivå.
Ink Level Indicator
Ett varningsmeddelande som anger att bläckpatronen är tom kan visas. Följ instruktionerna på skärmen för att avaktivera bläcknivåindikatorn (det här meddelandet kan vara olika på olika skrivarmodeller). Håll knappen RESUME (återställ) nedtryckt i fem sekunder för att avaktivera funktionen som känner av hur mycket bläck som återstår.
Ink Level Indicator

 
 
8. Canon PG510 / CL511 / PG512 / CL513 - typ Fel patron
Om du har köpt Canon PG-512 eller en CL-513 kan du få ett meddelande som visar att du har installerat en PG-510 eller en CL-511 i stället. Om du har köpt Canon PG-512 eller en CL-513 kan du få ett meddelande som visar att du har installerat en PG-510 eller en CL-511 i stället. Kretsen av patronen är fortfarande PG-510 eller CL-511but det har gått igenom en speciell rekonditionering metod som gör det möjligt för oss att maximera mängden bläck fylld så att du kan få samma sida avkastning som med en PG-512 eller en CL -513 OEM respektive. Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta utskriften.
IP2700

IP2700 
 
9. HP 364 & HP364XL serien - Patron installation / indikator bläcknivå

Installera en ny patron

Please install the Flash Plugin


Please install the Flash Plugin

Efter att ha installerat en ny patron kan ett varningsmeddelande visas enligt nedan. (Observera att detta meddelande kan variera beroende på skrivarmodellen).

Ink Level Indicator

Klicka på "OK" för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut.

Eftersom bläcknivån inte övervakas av skrivaren rekommenderar vi att du kontrollerar utskrifterna. Om bläcket verkar vara bleknar konsekvent på utskrifterna ska du byta ut bläckpatronen . Vänligen avstå från att skriva ut med en tom patron.
 
 
10. HP 920 och HP 920XL-serien - Patron installation / indikator bläcknivå

Installera en ny patron

Please install the Flash Plugin

Efter att ha installerat en ny patron kan ett varningsmeddelande visas enligt nedan. (Observera att detta meddelande kan variera beroende på skrivarmodellen).

Ink Level Indicator

Klicka på "OK" för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut.
Eftersom bläcknivån inte övervakas av skrivaren rekommenderar vi att du kontrollerar utskrifterna. Om bläcket verkar vara bleknar konsekvent på utskrifterna ska du byta ut bläckpatronen . Vänligen avstå från att skriva ut med en tom patron.
 
 
11. HP 940XL serien - Indikator bläcknivå
När du har installerat bläckpatron kan ett varningsmeddelande visas på datorskärmen och / eller skrivaren enligt nedan (observera att detta meddelande kan variera beroende på skrivarmodell).

Ink Level Indicator

Klicka på "OK" för att stänga meddelandet och fortsätta skriva ut.
Bläcknivån övervakas inte av skrivaren men det kommer att sluta skriva ut när patronen är tom. Ett nytt meddelande, som liknar det som visas nedan visas (observera att detta meddelande kan variera beroende på skrivarmodell):

Ink Level Indicator
 
 
12. HP 901 (färg) och HP 901 / 901XL (svart) - Indikator bläcknivå
Ett varningsmeddelande kan visas som indikerar att bläckpatronen är tom eller att det är en icke original patron (detta meddelande kan variera beroende på skrivarmodell ). Klicka bara på "OK". Om bläcknivåindikatorn visas, ignorera den.
Ink Level Indicator
Statusen som visas inte status av patronen du bara införas; kryssa i rutan "inte visar meddelandet again" och stäng fönstret.

 
 
13. HP 300 / 300XL (färg) och HP 300 / 300XL (svart) - Ink Level Indicator
Ett varningsmeddelande kan visas som indikerar att bläckpatronen är tom eller att det är en icke original patron (detta meddelande kan variera beroende på skrivarmodell ). Klicka bara på "OK". Om bläcknivåindikatorn visas, ignorera den.
Ink Level Indicator
 
 
14. HP 343/344/348 (färg) och HP 338/339 (Bk) - Indikator bläcknivå
Ett varningsmeddelande kan visas som indikerar att bläckpatronen är tom eller att det är en icke original patron (detta meddelande kan variera beroende på skrivarmodell ). Klicka bara på "OK". Om bläcknivåindikatorn visas, ignorera den.
Ink Level Indicator
Statusen som visas inte status av patronen du bara införas; kryssa i rutan "inte visar meddelandet again" och stäng fönstret.

 
 
15. Epson T0612 / T0613 / T0614 (färg) & T0611 (Bk) - Non OEM varningsmeddelande
När du installerar en ny patron, ett varningsmeddelande som det nedan anger patronen och / eller bläcknivåerna inte kan upptäckas kan visas. Om detta meddelande visas kan du ignorera det och fortsätt att klicka på Fortsätt. Observera att detta meddelande kan variera beroende på skrivarmodellen.

Ink Level Indicator

Hur kan man förhindra varningsmeddelandet

Ibland meddelandet fortsätter att visas varje gång du försöker skriva ut ett dokument. Att inaktivera den här varningsmeddelandet följer du dessa steg för att stänga av alternativet i <b>Epson Status Monitor Utility</b>.
 1. Öppna skrivarens kontrollpanel genom att klicka på Start och sedan under Inställningar välj Skrivare och fax.
 2. Öppna sedan kontrollpanelen för din Epson-skrivare genom att dubbelklicka på namnet på den skrivare du har installerat.
 3. I dialogrutan som öppnas klickar på Skrivare-menyn och välj skrivarinställningar . Välj sedan fliken Underhåll enligt nedan.

 4. Ink Level Indicator

 5. Klicka sedan på Hastighet & Framsteg enligt nedan
  Ink Level Indicator

 6. 5. Slutligen kontrollera alternativet "Inaktivera EPSON Status Monitor 3" och klicka på OK för att verkställa ändringarna. Fortsätt att klicka på OK för att stänga alla andra dialogrutor öppna.
  Ink Level Indicator

Notera. Om du vill återaktivera detta verktyg bara följa stegen ovan och avmarkera alternativet "Inaktivera EPSON Status Monitor 3".

 
16. PG540 CL541 bläckpatroner - Bläcknivå Indikator

Please install the Flash Plugin

När någon av nedanstående meddelanden visas på skärmen under en PG-540 eller CL-541 patron, tryck och håll skrivarens stoppknappen i 5 sekunder. Detta kommer att inaktivera indikator bläcknivån i nämnda Patron och skrivaren skulle återuppta utskriften.

Ink Level Indicator

Det är mycket viktigt att notera att indikatorn för bläcknivå på skrivaren (om den har en) samt en i skrivardrivrutinen på skärmen, inte visar rätt nivå av bläck i patronen. Därför, om nedanstående meddelande visas på skärmen, kan du ignorera det och fortsätta använda kassetten tills den har fysiskt slut.

 
17. Epson T1301-serien Pop-up-meddelande

Vid installation av en ny EBP T1301 patron, kommer följande meddelande visas på skärmen.

Användaren ska klicka på knappen "Fortsätt", inringad i rött ovan. På avfärda detta meddelande, eller när ett utskriftsjobb skickas till skrivaren, följande popup visas visar den svarta patronen fullt ut.

Om bläcknivåerna visas inte enligt ovan, skulle användaren måste klicka på "Visa bläcknivåer " -knappen, inringad i rött. Observera att texten på knappen här säger "Göm Bläcknivåer " eftersom bläcknivåerna inte är dolda. Samma knapp kommer att ändras till "Visa bläcknivåer " när de är dolda.

När patronen är slut, och bläcknivån är låg, kommer nedanstående meddelande visas på skärmen.

Användaren ska klicka på "Påminn mig senare" och fortsätta med utskriften tills följande meddelande visas.

Vid det här laget bör användaren klicka på "Stopp" -knappen och byt utarmat patron. Det svarta i det här fallet.


 
 
18. HP 932 XL eller HP933XL patroner - Non OEM varningsmeddelande

Vid insättning av en EBP HP 932 eller HP933XL patron, kan användaren presenteras med något av följande meddelanden på skärmen.

Och

Och

Användaren skall ogilla någon av dessa meddelanden genom att klicka på "OK" eller "Nej". Vänligen se inringad i rött ovan.

På ogilla "Används eller förfalskade patron upptäckt" meddelande (se ovan), kommer följande meddelande visas på skärmen.

Samma som innan meddelandet skall ogillas genom att klicka på "OK".

I något skede under kassettens livslängd, kan en "lite bläck" meddelande visas på skärmen. Var vänlig se nedan.

Detta bör också avfärdas genom att klicka på "OK", och användaren bör fortsätta med att skriva ut tills patronen är fysiskt tom. Vilket är när meddelandet nedan skulle visas på skärmen.

I detta skede utskriften ska avbrytas genom att klicka på "Avbryt utskrift", och den förbrukade patronen bör ändras.

När något av ovanstående meddelanden visas på skärmen, skulle lampan på knappen Fortsätt skrivare blinka, se nedan.

Det rekommenderas inte att trycka på knappen, men i stället för att avvisa popup meddelandet som beskrivits ovan.

Ink Level Indicator

Det är mycket viktigt att notera att indikatorn för bläcknivå på skrivaren (om den har en) samt en i skrivardrivrutinen på skärmen, inte visar rätt nivå av bläck i patronen. Vänligen bortse från bläcknivåindikatorn och fortsätta använda kassetten tills den har fysiskt slut.


 
19. HP 950XL eller HP951XL kassetter - Non OEM varningsmeddelande

Vid insättning av en EBP HP 950 eller HP951XL patron, kan användaren presenteras med något av följande meddelanden visas på skärmen.

Och

Och

Användaren skall ogilla någon av dessa meddelanden genom att klicka på "OK" eller "Nej". Vänligen se inringad i rött ovan.

På ogilla "Används eller förfalskade patron upptäckt" meddelande (se ovan), kommer följande meddelande visas på skärmen.

Densamma som innan meddelandet skall ogillas genom att klicka på "OK".

I något skede under kassettens livslängd, kan en "lite bläck" meddelande visas på skärmen. Var vänlig se nedan.

Detta bör också avfärdas genom att klicka på "OK", och användaren bör fortsätta med att skriva ut tills patronen är fysiskt tom. Vilket är när meddelandet nedan skulle visas på skärmen.

I detta skede utskriften ska avbrytas genom att klicka på "Avbryt utskrift", och den förbrukade patronen bör ändras.

När något av ovanstående meddelanden visas på skärmen, skulle lampan på knappen Fortsätt skrivare blinka, se nedan.

Det rekommenderas inte att trycka på knappen, men i stället för att avvisa popup meddelandet som beskrivits ovan. Men i vissa fall användaren inte ges möjlighet att avvisa meddelandet på skärmen, vilket kan ses i meddelandet nedan.

Meddelande staternas vill fortsätta använda denna patron, klicka på OK ", inringad i rött ovan. Men det finns ingen "OK" -knappen för att klicka.

I detta speciella fall, bör nedanstående steg följas

 1. Tryck på den blinkande knappen på skrivaren. Skrivaren ska börja / fortsätta utskriften som förväntat.
 2. När utskriften är klar, klicka på knappen "Avbryt" på ovanstående meddelande.

Det är viktigt att utföra de två stegen ovan i rätt ordning och vänta tills skrivaren har avslutat utskriften innan du klickar på "Avbryt" knappen på skärmen.

Indikator för bläcknivå

Det är mycket viktigt att notera att indikatorn för bläcknivå på skrivaren (om den har en) samt en i skrivardrivrutinen på skärmen, inte visar rätt nivå av bläck i patronen. Vänligen bortse från bläcknivåindikatorn och fortsätta använda kassetten tills den har fysiskt slut.
 
20. Vid installation av HP301XL färg

Ett varningsmeddelande kan visas som indikerar att bläckpatronen är tom eller att det är en icke original patron (detta meddelande kan variera beroende på skrivarmodell ). Klicka bara på "OK". Om bläcknivåindikatorn visas, ignorera den.

Statusen som visas inte status av patronen du bara införas; bara klicka på "stänga" fönstret.

Efter upprepad tryckning bläcknivån förblir densamma status. Statusen som visas inte status av patronen du bara införas; bara klicka på "stänga" fönstret.

På ogilla "Används eller förfalskade patron upptäckt" meddelande (se nedan), kommer följande meddelande visas på skärmen.

På ogilla "Används eller förfalskade patron upptäckt" meddelande (se nedan), kommer följande meddelande visas på skärmen.

Samma som innan meddelandet skall ogillas genom att klicka på "OK". I något skede under kassettens livslängd, kan en "lite bläck" meddelande visas på skärmen.


 
21. Vid installation av HP301XL Black

Ett varningsmeddelande kan visas som indikerar att bläckpatronen är tom eller att det är en icke original patron (detta meddelande kan variera beroende på skrivarmodell ). Klicka bara på "OK". Om bläcknivåindikatorn visas, ignorera den.

Statusen som visas inte status av patronen du bara införas; bara klicka på "stänga" fönstret.

Efter upprepad tryckning bläcknivån förblir densamma status. Statusen som visas inte status av patronen du bara införas; bara klicka på "stänga" fönstret.

Användaren skall ogilla någon av dessa meddelanden genom att klicka på "OK" eller "Nej". Vänligen se inringade i rött nedan.

På ogilla "Används eller förfalskade patron upptäckt" meddelande (se nedan), kommer följande meddelande visas på skärmen.

Samma som innan meddelandet skall ogillas genom att klicka på "OK". I något skede under kassettens livslängd, kan en "lite bläck" meddelande visas på skärmen. Var vänlig se nedan.


 
22. Vid installation av Canon PG-545XL

Vid installation av PG-545XL patron i skrivaren, kommer nedanstående meddelande visas.

Genom att trycka på "Start utskrift" skrivaren kommer att börja skriva ut.

När utskriften fortsätter, kan indikatorn för bläcknivå visas enligt nedan. I detta fall kan du bortse från det eftersom det inte visa den sanna statusen av patronen.

De två varningsmeddelanden kan visas för att indikera att bläckpatronen är tom. Följ instruktionerna på skärmen för att stänga av bläcknivåindikatorn (detta meddelande kan variera beroende på skrivarmodell). Genom att hålla ned RESUME knappen i 5 sekunder, kommer funktionen för detektering av återstående bläckinaktiveras och utskriften fortsätter.

Det är mycket viktigt att notera att indikatorn för bläcknivå på skrivaren (om den har en) samt en i skrivardrivrutinen på skärmen, inte visar rätt nivå av bläck i patronen. Därför, om nedanstående meddelande visas på skärmen, kan du ignorera det och fortsätta använda kassetten tills den har fysiskt slut.


 
23. Vid installation av Canon PG-546XL

Vid installation av CL-546XL patron i skrivaren, kommer nedanstående meddelande visas.

Genom att trycka på "Start utskrift" skrivaren kommer att börja skriva ut.

När utskriften fortsätter, kan indikatorn för bläcknivå visas enligt nedan. I detta fall kan du bortse från det eftersom det inte visa den sanna statusen av patronen.

De två varningsmeddelanden kan visas för att indikera att bläckpatronen är tom. Följ instruktionerna på skärmen för att stänga av bläcknivåindikatorn (detta meddelande kan variera beroende på skrivarmodell). Genom att hålla ned RESUME knappen i 5 sekunder, kommer funktionen för detektering av återstående bläckinaktiveras och utskriften fortsätter.

Det är mycket viktigt att notera att indikatorn för bläcknivå på skrivaren (om den har en) samt en i skrivardrivrutinen på skärmen, inte visar rätt nivå av bläck i patronen. Därför, om nedanstående meddelande visas på skärmen, kan du ignorera det och fortsätta använda kassetten tills den har fysiskt slut.

 
24. Vid installation av HP302XL-patronen

När du installerar HP302XL-kassetten visas följande meddelande.

Var god välj "Nej" och sedan kommer följande meddelande troligen att visas.

Vänligen välj "OK", varefter följande meddelande kan visas.

Välj "OK" och fortsätt skriva ut som vanligt. Observera att bläcknivåstatusen i skrivarprogramvaran inte är bläcknivå för bläckpatronen och du kan skriva ut normalt tills bläckpatronen är helt uttömd av bläck.


 
25. Vid installation av HP934XL-patronen

När du installerar HP934XL-kassetten visas följande meddelande.

Vänligen välj "OK" och fortsätt skriva ut som vanligt, bläcknivån visas som full.

När du skriver ut och använder patronen kommer bläcknivån att tömma och vid något tillfälle kommer varningsmeddelandena med låg bläck att visas.

Vänligen välj "OK" och fortsätt skriva ut tills bläcket är helt uttömt vid vilken tidpunkt du måste byta patronen.


 
26. Vid installation av PGI-550-patronen

När du installerar PGI-550-patronen kommer följande meddelande att visas. Bläcknivån visas som full.

När du fortsätter skriver bläcknivån att börja tömma tills en varningsindikator kan ses, varför patronen är nästan tom för bläck.

När bläcken är helt uttömd visas följande meddelande och rekommenderar att kassetten måste bytas ut. 
27. Vid installation av HP62XL-patronen

När du installerar HP62XL-kassetten visas följande meddelande.

Var god välj "Nej", varefter följande meddelande kan visas.

Välj "OK" och fortsätt skriva ut som vanligt. Observera att bläcknivåstatusen i skrivarprogramvaran inte är bläcknivå för bläckpatronen och du kan skriva ut normalt tills bläckpatronen är helt uttömd av bläck.


 
28. Vid installation av T7011-patronen

När du installerar T7011-patronen ser du följande popup-meddelanden och bläcknivån visas fullt.

När du fortsätter att skriva ut och använda patronen kommer bläcknivån att tappa ut

Eftersom bläcken kvarstår fortsätter depleten visas följande meddelanden

Stäng meddelandet och fortsätt skriva ut

När bläcken är helt uttömd måste patronen ändras och meddelandena nedan kommer att visas.


 
29. Vid installation av HP304-patronen

Vid installation av en HP304 patron följande meddelande visas

Var god välj "OK" och följ de följande anvisningarna

Välj "Fortsätt" och notera bläcknivåerna visas inte, men bläckpatronerna är fyllda med bläck

Medan utskrift patronerna börjar tömma och meddelanden visas på skärmen som indikerar låga bläcknivåer

Efter det här meddelandet, fortsätt skriva ut tills du kan se visst att det inte skrivs ut bläck på papperet, då patronen troligen kommer att ha tömmat helt och behöver ändras


 
30. Vid installation av HP971XL-patronen

Vid installation av en HP971XL patron följande meddelande visas

Bläcknivån visar fullt

När du fortsätter skriver börjar bläcknivåerna minska

Indikatorn för låg bläck blinkar

Välj "OK" och utskriften fortsätter

När bläckpatronen har blivit utarmad av bläck visas följande meddelande att patronen behöver ändras


 
31. Vid installation av Epson T18-patronen

När du installerar en T18-patron visas följande meddelande

Var god välj "Fortsätt" och meddelandet slutar visas

Utskriften fortsätter som vanligt och bläcknivån visas som full

När du skriver ut och använder patronen kommer bläcknivån att tömma och vid något tillfälle kommer varningsmeddelandena med låg bläck att visas. Vänligen klicka på "Påminn mig senare" och fortsätt skriva ut tills bläcket löper ut

När en patron är slut följande meddelande visas och indikerar patronen behöver ändras 
32. Vid installation av Epson T24-patronen

När du installerar en T24-patron visas följande meddelande

Var god välj "Fortsätt" och meddelandet slutar visas

Utskriften fortsätter som vanligt och bläcknivån visas som full

När du skriver ut och använder patronen kommer bläcknivån att tömma och vid något tillfälle kommer varningsmeddelandena med låg bläck att visas. Vänligen klicka på "Påminn mig senare" och fortsätt skriva ut tills bläcket löper ut

När en patron är slut följande meddelande visas och indikerar patronen behöver ändras 
33. Vid installation av Epson T29-patronen

När du installerar en T29-patron visas följande meddelande

Var god välj "Fortsätt" och meddelandet slutar visas

Utskriften fortsätter som vanligt och bläcknivån visas som full

När du skriver ut och använder patronen kommer bläcknivån att tömma och vid något tillfälle kommer varningsmeddelandena med låg bläck att visas. Vänligen klicka på "Påminn mig senare" och fortsätt skriva ut tills bläcket löper ut

När en patron är slut följande meddelande visas och indikerar patronen behöver ändras 
34. HP302 Livslängds popup-meddelanden

Nedanstående meddelanden produceras via OEM Printer Firmware. Tyvärr kan dessa meddelanden förhindra att den återskapade patronen du köpt har fungerat korrekt. Detta är trots att patronen testas fullständigt till total tillfredsställelse i en skrivare som passar för denna patron under tillverkningsprocessen. I vissa fall kan din skrivarprogramvara nyligen ha uppdaterats via en firmwareuppdatering (det går att göra automatiskt utan din vetskap), vilket kan leda till att dessa meddelanden visas mitt i patronens livscykel vilket gör att patronen inte kan användas vidare, trots att det är fullt möjligt att göra det. I andra fall kan den elektroniska kretsen ha misslyckats på grund av andra okända skäl. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som orsakas och litar på att detta inte kommer att avskräcka dig från att använda omformade patroner i framtiden, eftersom denna typ av händelse är mycket sällsynt. 
35. HP62 Livslängds popup-meddelanden

Nedanstående meddelanden produceras via OEM Printer Firmware. Tyvärr kan dessa meddelanden förhindra att den återskapade patronen du köpt har fungerat korrekt. Detta är trots att patronen testas fullständigt till total tillfredsställelse i en skrivare som passar för denna patron under tillverkningsprocessen. I vissa fall kan din skrivarprogramvara nyligen ha uppdaterats via en firmwareuppdatering (det går att göra automatiskt utan din vetskap), vilket kan leda till att dessa meddelanden visas mitt i patronens livscykel vilket gör att patronen inte kan användas vidare, trots att det är fullt möjligt att göra det. I andra fall kan den elektroniska kretsen ha misslyckats på grund av andra okända skäl. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som orsakas och litar på att detta inte kommer att avskräcka dig från att använda omformade patroner i framtiden, eftersom denna typ av händelse är mycket sällsynt.


 
     
  Skrivarspecifik Information  
 
1. CANON

Ta endast bort skyddsplastklämman just innan du installerar patronen.

A. BLÄCKINSTALLATION:

Om skrivaren inte känner igen den nya patronen

Det kan hända att patronens chip inte har anslutits på rätt sätt till skrivarens elektriska kontakt. Tryck på skrivarens OK-knapp eller ta bort patronen och sätt tillbaka den. Tryck den ordentligt på plats för att återaktivera kontakten mellan chip och skrivare.

B. EFTER INSTALLATIONEN

 1. Patronjustering:

  Vi rekommenderar att du justerar nyinstallerade patroner från fönstret egenskaper för skrivare.

 2. Om du får ett meddelande om tom patron: (efter utskrift av 10–20 sidor)

  Patronen är omtillverkad. Tidigare användning av patronen har skrivit "tom" till minnet. Det är därför ett meddelande om att den är tom visas. Ignorera meddelandet genom att avaktivera statusövervakningen. Om du uppmanas till det håller du skrivarens stopp-/återställningsknapp intryckt i fem sekunder. Fortsätt utskriften. Bläcket börjar ta slut i patronen när utskriftskvaliteten försämras.

C. PROBLEM VID UTSKRIFT

Om det blir linjer, ränder eller avbrott på papperet vid utskrift utför du en rengöring av skrivhuvudet. Rengöringscykeln hittar du i skrivarens underhållsmeny. Skriv ut ett testmönster för att se om alla munstycken är fria från blockeringar. Om det fortfarande bli avbrott på papperet vid utskrift upprepar du åtgärden. (Utför inte fler än två rengöringscykler).

Om utskriftskvaliteten inte förbättras efter en vanlig rengöring av skrivhuvudet kan du prova djuprengöring av skrivhuvudet (observera att den här processen förbrukar värdefullt bläck från patronen), som är en mer kraftfull process. Gör sedan en ny kontroll av munstyckena. Om det fortfarande inte sker någon förbättring kan en andra djuprengöring av skrivhuvudet göras två timmar efter att skrivaren slagits av.

Varning!

 • Dra inte ur skrivarens kontakt. När skrivaren inte används flyttas skrivhuvudet automatiskt till positionen parkerad patron.
 • Skrivhuvudet bör inte torka ut. Av den anledningen bör du skriva ut, göra testutskrifter eller rengöra skrivhuvudet regelbundet (ungefär varannan vecka). Av samma anledning bör du endast ta bort den tomma patronen när du har en ersättningspatron tillgänglig. Skriv ut artikel