Veel gestelde vragen  
 
1. Past mijn cartridge in de printer?
ALLE meegeleverde cartridges zijn 100% opnieuw gefabriceerd met behulp van de OEM-cartridge (Original Equipment Manufacturer), eenmaal leeg bijv. HP, Canon, Brother, enz. Aangezien de OEM-cartridge op de overeenkomstige printer is gemaakt, past onze gereviseerde cartridge gegarandeerd ook in de printer waarin deze oorspronkelijk was ontworpen om te worden gebruikt.

Print artikel


 
 
2. Wat moet ik doen als de inktpatroon niet goed afdrukt?
In het onwaarschijnlijke geval dat de inktpatroon niet naar volle tevredenheid werkt, is het mogelijk dat de sproeikoppen verstopt zijn door opgedroogde inktdeeltjes of door een luchtbel. Dit probleem is gemakkelijk te verhelpen door een eenvoudige handmatige reinigingsprocedure uit te voeren:
 • Neem een wattenstaafje en bevochtig het met warm water. Veeg hiermee voorzichtig rondom de printkop aan de onderkant van de inktpatroon.
  Print head
 • Dep de printkop met een absorberend stuk keukenpapier totdat de inkt er weer doorheen filtert. U moet dan het volgende op het keukenpapier kunnen zien:
  KLEURENINKTPATROON - 3 duidelijke ovale of ronde vormen in de kleuren blauw, rood en geel
  ZWART-WIT INKTPATROON - een volledig zwarte ovale vorm
  Colour shapesBlack shape
 • Neem een schoon, droog stuk keukenpapier en veeg voorzichtig over de koperen contactpunten aan de achterkant van de inktpatroon en de contacten aan de binnenkant van de transportband van de inktpatroon.
  Printer contacts
 • Installeer de inktpatroon weer op de printer.
 • Laat de printer een reinigingscyclus uitvoeren.

Print artikel

 
 
3. Wat moet ik doen als er een foutmelding op het scherm verschijnt?
Ingeval uw printer de nieuwe inktpatroon niet accepteert, verschijnt er een "pop-up"-scherm op uw pc of de lampen op de printer gaan knipperen.

Mogelijk is er een storing in de informatie die door de printer naar de inktpatroon wordt gestuurd. Een eenvoudige resetprocedure kan dit probleem verhelpen;
 • Neem een schoon, droog stuk keukenpapier en veeg voorzichtig over de koperen contactpunten aan de achterkant van de inktpatroon en de contacten aan de binnenkant van de transportband van de inktpatroon om te zorgen dat de elektronische contacten niet worden belemmerd.
  Printer contacts
 • Installeer de inktpatroon weer op de printer.
 • Haal de printerstekker gedurende ongeveer 1 minuut uit het stopcontact zodat het geheugen wordt opgeschoond.
 • Steek de stekker van de printer weer in het stopcontact.
 • Voer een reinigingscyclus uit op uw printer om te zorgen dat de uitlijning correct is voor een optimale kwaliteit.

Print artikel

 
     
  Printerspecifieke informatie  
 
1. CANON
Verwijder de plastic bescherming pas vlak voordat u de patroon installeert.

A. INKTPATROON INSTALLEREN:
Als de nieuwe patroon niet wordt herkend
Mogelijk maakt de chip op patroon niet juist contact met het elektrische contactpunt van de printer. Druk op OK op de printer of verwijder de patroon en plaats deze opnieuw. Druk de patroon stevig aan zodat de chip op de patroon goed contact maakt met het contactpunt van de printer.

B. NA DE INSTALLATIE

 1. Patroon uitlijnen:
  Het verdient aanbeveling pas ge´nstalleerde patronen uit te lijnen via het eigenschappenvenster van de printer.

 2. Als er een bericht wordt weergegeven waarin staat dat de patroon leeg is: (nadat u 10 Ó 20 pagina's hebt afgedrukt)
  Dit is een gerecyclede patroon. Tijdens het eerdere gebruik van de patroon is in het geheugen geregistreerd dat de patroon leeg is. Dit is de reden dat er nadat de patroon een tijdje is gebruikt een bericht wordt weergegeven waarin staat dat de patroon leeg is. Negeer dit bericht door de statuscontrole uit te schakelen. Houd als dit wordt aangegeven de stop-/reset-knop op de printer 5 seconden lang ingedrukt. Ga verder met afdrukken. Als de kwaliteit van de afdrukken minder wordt, is de inkt in de patroon bijna op.

C. PROBLEMEN TIJDENS HET AFDRUKKEN

Als er tijdens het afdrukken strepen, vegen of witruimtes op het papier verschijnen, moeten de printerkoppen worden gereinigd. U kunt deze optie activeren via het onderhoudsmenu van de printer. Druk een spuitstukcontrole af om te controleren of alle spuitstukken vrij van verstoppingen zijn. Herhaal dit proces als er nog steeds witruimtes op de afgedrukte pagina verschijnen. (Voer niet meer dan twee reinigingscycli uit).

Als de afdrukkwaliteit niet beter wordt nadat u het standaard proces voor het reinigen van de printerkoppen hebt uitgevoerd, kunt u een grondige reiniging van de printerkoppen uitvoeren (let op: hierbij gaat kostbare inkt in de patroon verloren). Voer vervolgens nogmaals een spuitstukcontrole uit. Voer als er nog geen verbetering zichtbaar is twee uur nadat u de printer hebt uitgezet nogmaals een grondige reiniging van de printerkoppen uit.

Waarschuwing:

 • Haal de stekker van de printer niet uit het stopcontact. Als de printer niet in gebruik is, worden de printerkoppen en de patroon automatisch in de ruststand gezet.
 • De printerkoppen mogen niet uitdrogen. Daarom is het belangrijk regelmatig (ca. eens in de twee weken) iets af te drukken, een afdruktest uit te voeren of de printerkoppen te reinigen. Verwijder om dezelfde reden de lege patroon pas als u een vervanging bij de hand hebt.

Print artikel

 
     
  Specifieke informatie betreffende de inktpatroon  
 
1. HP58(C6658A), HP348(C9369E) - Onderhoud foto-inktpatroon
Verwijder de beschermende plastic klem vlak voordat u de inktpatroon gaat installeren.

Als u de inktpatroon uit de printer verwijdert, gebruik dan altijd de klem om te voorkomen dat de inkt uitdroogt en bewaar de inktpatroon in een verticale positie.
Let op: zorg dat de pad volledig schoon/afgeveegd is alvorens terug te zetten
Cartridge clip
Voor een optimale printkwaliteit raden wij u aan de printer in te stellen in de modus 'Best Quality' en de papiersoort te selecteren zoals geadviseerd in het menu Type.

Print artikel

 
 
2. HP10/11/88/363 - Waarschuwing inktniveau laag
Er kan een melding verschijnen die aangeeft dat het inktniveau laag is en dat de inktpatroon dient te worden vervangen. U kunt gewoon op "OK" klikken. Als deze melding verschijnt, kunt u die negeren door het dialoogvenster te sluiten en door te gaan met printen. Meestal verschijnt de melding slechts eenmaal.
Low Ink Warning
Er is nog bruikbare inkt in de inktpatroon en u kunt doorgaan met printen totdat de patroon echt helemaal leeg is. Op dat moment zal de betreffende kleur niet meer worden afgedrukt en moet de inktpatroon worden vervangen.

Print artikel

 
 
3. HP350/351/350XL/351XL - Indicator inktniveau
Er kan een melding verschijnen die aangeeft dat de inktpatroon leeg is of dat het geen originele inktpatroon betreft (deze melding varieert afhankelijk van het printermodel). Klik gewoon op "OK". Als deze melding verschijnt, kunt u die negeren.
Ink Level Indicator
De weergegeven status is niet de status van de inktpatroon die u zojuist hebt vervangen; u kunt het hokje met "Dit bericht niet meer weergeven" aankruisen en het venster sluiten.

Print artikel

 
 
4. Canon PG40/CL41/PG50/CL51 - Indicator inktniveau
Er kan een melding verschijnen die aangeeft dat de inktpatroon leeg is of dat het geen originele inktpatroon betreft (deze melding varieert afhankelijk van het printermodel). Klik gewoon op "OK". Als deze melding verschijnt, kunt u die negeren.
Ink Level Indicator
De weergegeven status is niet de status van de inktpatroon die u zojuist hebt vervangen; u kunt het hokje met "Dit bericht niet meer weergeven" aankruisen en het venster sluiten.

Print artikel

 
 
5. Epson T0711/712/713/714 & T0801/802/803/804/805/806 - Waarschuwingsbericht voor niet-originele patronen
Na het installeren van een nieuw inktpatroon kan het volgende waarschuwingsbericht op uw scherm verschijnen dat aangeeft dat het patroon en/of het inktpeil niet waargenomen worden. U kunt dit bericht negeren en op Doorgaan klikken. Dit bericht kan variŰren afhankelijk van het printermodel.
Ink Level Indicator

Het waarschuwingsbericht uitschakelen

Het kan gebeuren dat dit bericht op het scherm verschijnt elke keer wanneer u probeert een document af te drukken. U kunt dit waarschuwingsbericht uitschakelen door de onderstaande stappen in de Epson Status Monitor op te volgen.
 1. Klik op START om het printer configuratiescherm te openen en selecteer dan onder INSTELLINGEN, Printers en Faxmachines.
 2. Open dan het configuratiescherm voor uw Epson printer door tweemaal op de naam van de ge´nstalleerde printer te klikken.
 3. Er wordt vervolgens een dialoogvenster weergegeven. Klik op het Printermenu en selecteer Printer Voorkeuren. Selecteer vervolgens de Onderhoud tab zoals hieronder weergegeven.
  Ink Level Indicator

 4. Klik dan op Snelheid & Vorderingen zoals hieronder
  Ink Level Indicator

 5. Selecteer tenslotte de optie "EPSON Status Monitor 3 uitschakelen" en klik op OK om de wijzigingen op te slaan. Klik op OK om alle open dialoogvensters te sluiten.
  Ink Level Indicator

Opmerking. Indien u het waarschuwingsbericht opnieuw wilt inschakelen, kunt u de bovenstaande stappen opvolgen en het vinkje bij de optie "EPSON Status Monitor 3" uitschakelen.

Print artikel


 
 
6. Epson T0711/712/713/714 & T0801/802/803/804/805/806 - Inktpatroon niet herkend
Na het installeren van een nieuw inktpatroon kan het volgende waarschuwingsbericht op uw scherm verschijnen.
Ink Level Indicator

Wanneer dit bericht na installatie van het inktpatroon wordt weergegeven, betekent dit dat de koperen contactpunten op de chip gereinigd moeten worden. Gebruik een schoon, zacht en vochtig doekje of stuk keukenpapier en neem de koperen contactpunten op de chip voorzichtig af. Laat de contactpunten een paar seconden drogen en plaats het patroon terug in de printer.

Bij sommige printermodellen herkent de ge´nstalleerde firmware de niet-originele inktpatronen en wordt dit bericht weergegeven wanneer het inktpatroon leeg is en vervangen moet worden.

Print artikel

 
 
7. Canon PG510/CL511/PG512/CL513 ľ indicator voor inktniveau
Mogelijk wordt nadat u een nieuwe patroon hebt ge´nstalleerd de onderstaande indicator voor het inktniveau weergegeven. Negeer de indicator als dit het geval is, aangezien dit niet de daadwerkelijke status van het patroon is.
Ink Level Indicator

Mogelijk wordt er een waarschuwing weergegeven waarin staat dat de inktpatroon leeg is. Volg de aanwijzingen op het scherm op om de indicator voor het inktniveau uit te schakelen (de exacte melding die wordt weergegeven, is afhankelijk van het printermodel). Houd de knop RESUME 5 seconden ingedrukt om de functie voor het detecteren van de resterende inkt uit te schakelen.

Ink Level Indicator

Print artikel

 
 
8. Canon PG510/CL511/PG512/CL513 - verkeerd type patroon
Als u een Canon PG-512 of een CL-513 hebt aangeschaft, wordt er mogelijk een melding weergegeven waarin staat dat u in plaats daarvan een PG-510 of een CL-511 hebt ge´nstalleerd.
Ink Level Indicator

Mogelijk wordt er een waarschuwing weergegeven waarin staat dat de inktpatroon leeg is. Volg de aanwijzingen op het scherm op om de indicator voor het inktniveau uit te schakelen (de exacte melding die wordt weergegeven, is afhankelijk van het printermodel). Houd de knop RESUME 5 seconden ingedrukt om de functie voor het detecteren van de resterende inkt uit te schakelen.
Ink Level Indicator

Print artikel

 
 
9. HP 364- & HP 364XL-serie - indicator voor inktniveau

Installing a new cartridge

Please install the Flash Plugin


Please install the Flash Plugin

Mogelijk wordt nadat u een nieuwe patroon hebt ge´nstalleerd de onderstaande waarschuwing weergegeven. (Let op: de exacte melding die wordt weergegeven, is afhankelijk van het printermodel).
Ink Level Indicator

Klik op OK om de melding te sluiten en door te gaan met printen.

Aangezien de printer het inktniveau niet controleert, verdient het aanbeveling de afdrukken te controleren. Als de inkt op de afdrukken er consequent vaag uitziet, dient u de inktpatroon te vervangen. Druk nooit bestanden af als de patroon leeg is.

Print artikel

 
 
10. HP 920- & HP 920XL-serie - indicator voor inktniveau

Installing a new cartridge

Please install the Flash Plugin

Mogelijk wordt nadat u een nieuwe patroon hebt ge´nstalleerd de onderstaande waarschuwing weergegeven. (Let op: de exacte melding die wordt weergegeven, is afhankelijk van het printermodel).
Ink Level Indicator

Klik op OK om de melding te sluiten en door te gaan met printen.

Aangezien de printer het inktniveau niet controleert, verdient het aanbeveling de afdrukken te controleren. Als de inkt op de afdrukken er consequent vaag uitziet, dient u de inktpatroon te vervangen. Druk nooit bestanden af als de patroon leeg is.

Print artikel

 
 
11. HP 940XL-serie - indicator voor inktniveau
Mogelijk wordt nadat u een nieuwe printerpatroon hebt ge´nstalleerd de onderstaande waarschuwing op de monitor van de computer en/of op de printer weergegeven (let op: de exacte melding die wordt weergegeven, is afhankelijk van het printermodel).
Ink Level Indicator

Klik op OK om de melding te sluiten en door te gaan met printen.

De printer controleert het inktniveau niet, maar stopt met printen als de patroon leeg is. Er wordt een nieuwe melding weergegeven, die lijkt op de hieronder weergegeven melding (let op: de exacte melding die wordt weergegeven, is afhankelijk van het printermodel):

Ink Level Indicator

Print artikel

 
 
12. HP901(col) & HP901/901XL(Bk) - indicator voor inktniveau
Mogelijk wordt er een waarschuwing weergegeven waarin staat dat de inktpatroon leeg is of dat het geen originele patroon is (de exacte melding die wordt weergegeven, is afhankelijk van het printermodel). Klik gewoon op OK. Als de indicator voor het inktniveau wordt weergegeven, kunt u deze negeren.
Ink Level Indicator

De aangegeven status is niet de status van de patroon die u net hebt geplaatst. Vink het vakje aan om aan te geven dat u wilt dat het bericht niet meer wordt weergegeven en sluit het venster.

Print artikel

 
 
13. HP300/300XL(Col) & HP300/300XL(Bk) - indicator voor inktniveau
Mogelijk wordt er een waarschuwing weergegeven waarin staat dat de inktpatroon leeg is of dat het geen originele patroon is (de exacte melding die wordt weergegeven, is afhankelijk van het printermodel). Klik gewoon op OK. Als de indicator voor het inktniveau wordt weergegeven, kunt u deze negeren.
Ink Level Indicator

Print artikel

 
 
14. HP343/344/348(Col) & HP338/339(Bk) - indicator voor inktniveau
Mogelijk wordt er een waarschuwing weergegeven waarin staat dat de inktpatroon leeg is of dat het geen originele patroon is (de exacte melding die wordt weergegeven, is afhankelijk van het printermodel). Klik gewoon op OK. Als de indicator voor het inktniveau wordt weergegeven, kunt u deze negeren.
Ink Level Indicator

De aangegeven status is niet de status van de patroon die u net hebt geplaatst. Vink het vakje aan om aan te geven dat u wilt dat het bericht niet meer wordt weergegeven en sluit het venster.

Print artikel

 
 
15. Epson T0612/0613/0614(Col) & T0611(Bk) - waarschuwing over niet-originele patroon
Mogelijk wordt nadat u een nieuwe patroon hebt ge´nstalleerd een waarschuwing zoals hieronder weergegeven waarin staat dat de patroon en/of het inktniveau niet kan worden gedetecteerd. U kunt dit bericht als dit wordt weergegeven gewoon negeren. Klik op Doorgaan om door te gaan. Let op: de exacte melding die wordt weergegeven, is afhankelijk van het printermodel.

Ink Level Indicator

Voorkomen dat de waarschuwing wordt weergegeven

Soms wordt de waarschuwing elke keer dat u een document probeert af te drukken opnieuw weergegeven. Voer om te voorkomen dat deze waarschuwing wordt weergegeven deze stappen uit om de betreffende optie uit te schakelen in de Epson Status Monitor Utility.
 1. Open het configuratiescherm voor printers door op START te klikken en selecteer Printers en faxapparaten onder INSTELLINGEN.
 2. Open vervolgens het configuratiescherm van uw Epson-printer door op de naam van de ge´nstalleerde printer te dubbelklikken.
 3. Klik in het weergegeven dialoogvenster op het menu Printer en selecteer Voorkeursinstellingen voor afdrukken. Selecteer het tabblad Hulpprogramma's (zie hieronder).
  Ink Level Indicator

 4. Klik vervolgens op Snelheid & Voortgang (zie hieronder)
  Ink Level Indicator

 5. Vink tot slot het vakje bij EPSON Status Monitor 3 uitschakelen aan en klik op OK om de wijzigingen toe te passen. Blijf op OK klikken totdat alle openstaande dialoogvensters zijn gesloten.
  Ink Level Indicator

Let op: voer als u dit hulpprogramma weer wilt inschakelen de bovenstaande stappen opnieuw uit en schakel dit keer het vakje bij EPSON Status Monitor 3 uitschakelen uit.

Print artikel


 
16. PG540 CL541 Cartridges - indicator voor inktniveau

Wanneer een van de volgende berichten verschijnen op het scherm voor een PG-540 of CL-541 cartridge, drukt u op en houd Stop-knop van de printer 5 seconden. Dit zal inktniveau-indicator voor de genoemde catridge uit te schakelen en de printer zal het afdrukken te hervatten.

Ink Level Indicator

Het is erg belangrijk op te merken dat de inktniveau-indicator op de printer (indien aanwezig), evenals de ene in de printerdriver op het scherm, het juiste niveau van de inkt in de cartridge niet zien. Dus als het onderstaande bericht op het scherm verschijnt, negeer het en houden met behulp van de cartridge totdat deze fysiek uitgeput.


Print article

 
17. Epson T1301 Series Pop up sequence

Bij het installeren van een nieuwe EBP T1301 cartridge, zal het volgende bericht op het scherm verschijnen.

De gebruiker moet op de knop 'Doorgaan', rood omcirkeld hierboven. Op het ontslag van dit bericht, of wanneer een afdruktaak naar de printer wordt gestuurd, de volgende pop-up verschijnt met de zwarte cartridge vol.

Als de inkt niveaus niet volgens de hierboven aangegeven, zou de gebruiker te klikken op de knop 'Show Ink Levels', rood omcirkeld. Let op, de tekst op de knop zegt hier 'Hide Ink Levels' omdat de inkt niveaus niet verborgen. Deze zelfde knop verandert in 'Toon Ink Levels' als ze worden verborgen.

Als de cartridge leeg is, en de inkt bijna op is, wordt het onderstaande bericht op het scherm.

De gebruiker moet op 'Remind Me Later' en ga verder met het drukken, totdat de volgende melding wordt weergegeven.

Op dit punt moet de gebruiker klikt u op de 'Stop' knop en vervang de lege cartridge. De zwart in dit geval.


Print article

 
 
18. HP932 XL or HP933 XL cartridges - waarschuwing over niet-originele patroon

Bij het invoegen van een EBP HP 932 of HP933XL cartridge, kan de gebruiker worden gepresenteerd met een van de volgende berichten op het scherm.

Or

Of

De gebruiker moet een van deze berichten te ontslaan door te klikken op 'OK' of 'Nee'. Zie rood omcirkeld hierboven.

Bij ontslag van de 'Gebruikt of Counterfeit Cartridge gedetecteerd' bericht (zie hierboven), wordt het volgende bericht op het scherm verschijnen.

Hetzelfde als voorheen dit bericht moet door op de knop 'OK' te worden afgewezen.

Op elk moment tijdens de levensduur van de cartridge, kan een 'bijna leeg' melding op het scherm verschijnen. Zie onder.

Dit moet ook worden ontslagen door te klikken op 'OK', en de gebruiker moet doorgaan met het afdrukken totdat de cartridge is fysiek leeg. Dat is wanneer het onderstaande bericht op het scherm zou verschijnen.

In dit stadium van de afdruktaak moet worden geannuleerd door te klikken op 'Cancel Print', en de lege cartridge moet worden gewijzigd.

Als een van de bovenstaande berichten op het scherm verschijnen, zou het lampje op de printer resume-knop knippert, zie hieronder.

Het wordt afgeraden deze knop in te drukken, maar in plaats daarvan naar de pop-upbericht af te doen als hierboven beschreven.

Ink Level Indicator

Het is erg belangrijk op te merken dat de inktniveau-indicator op de printer (indien aanwezig), evenals de ene in de printerdriver op het scherm, het juiste niveau van de inkt in de cartridge niet zien. Negeer de inktniveau-indicator en houdt met behulp van de cartridge totdat deze fysiek uitgeput.

Print article


 
19. HP950 XL or HP951 XL Cartridges - waarschuwing over niet-originele patroon

Bij het invoegen van een EBP HP 950 of HP951XL cartridge, kan de gebruiker worden gepresenteerd met een van de volgende berichten verschijnen op het scherm.

Of

Of

De gebruiker moet een van deze berichten te ontslaan door te klikken op 'OK' of 'Nee'. Zie rood omcirkeld hierboven.

Bij ontslag van de 'Gebruikt of Counterfeit Cartridge gedetecteerd' bericht (zie hierboven), wordt het volgende bericht op het scherm verschijnen.

Hetzelfde als voorheen dit bericht moet door op de knop 'OK' te worden afgewezen.

Op elk moment tijdens de levensduur van de cartridge, kan een 'bijna leeg' melding op het scherm verschijnen. Zie onder.

Dit moet ook worden ontslagen door te klikken op 'OK', en de gebruiker moet doorgaan met het afdrukken totdat de cartridge is fysiek leeg. Dat is wanneer het onderstaande bericht op het scherm zou verschijnen.

In dit stadium van de afdruktaak moet worden geannuleerd door te klikken op 'Cancel Print', en de lege cartridge moet worden gewijzigd.

Als een van de bovenstaande berichten op het scherm verschijnen, zou het lampje op de printer resume-knop knippert, zie hieronder.

Het wordt afgeraden deze knop in te drukken, maar in plaats daarvan naar de pop-upbericht af te doen als hierboven beschreven. In sommige gevallen kan de gebruiker niet de optie om het bericht op het scherm verwerpen, zoals te zien in onderstaande bericht.

De boodschap staten 'Om door te gaan met deze cartridge, klikt u op OK', rood omcirkeld hierboven. Maar er is geen knop 'OK' te klikken.

In dit bijzondere geval moet de volgende stappen volgen.

 1. Druk op de knipperende knop op de printer. De printer moet beginnen / te gaan met afdrukken zoals verwacht.
 2. Wanneer het afdrukken is voltooid, klikt u op de 'Annuleren' knop op het bovenstaande bericht.

Het is cruciaal om de twee stappen uit te voeren boven in de juiste volgorde, en wacht tot de printer de afdruktaak is voltooid voordat u op de 'Annuleren' knop op het scherm.

Ink Level Indicator

Het is erg belangrijk op te merken dat de inktniveau-indicator op de printer (indien aanwezig), evenals de ene in de printerdriver op het scherm, het juiste niveau van de inkt in de cartridge niet zien. Negeer de inktniveau-indicator en houdt met behulp van de cartridge totdat deze fysiek uitgeput.

Print article


 
20. Bij de installatie van HP301XL kleur

Een waarschuwing kan verschijnen die aangeeft dat de cartridge leeg is of dat het een niet-originele cartridge (dit bericht kan variŰren, afhankelijk van het model printer). Klik gewoon op "OK". Als de inkt-indicator verschijnt, gewoon negeren.

De getoonde toestand is de status van de cartridge ingevoegde; klik dan op "sluiten" het venster.

Na herhaalde afdrukken van de inkt niveau blijft dezelfde status. De getoonde toestand is de status van de cartridge ingevoegde; klik dan op "sluiten" het venster.

De gebruiker moet een van deze berichten te ontslaan door te klikken op 'OK' of 'Nee'. Zie in het rood omcirkeld hieronder.

Bij ontslag van de 'Gebruikt of Counterfeit Cartridge gedetecteerd' bericht (zie hieronder), zal het volgende bericht op het scherm verschijnen.

Hetzelfde als voorheen dit bericht moet door op de knop 'OK' te worden afgewezen. Op elk moment tijdens de levensduur van de cartridge, kan een 'bijna leeg' melding op het scherm verschijnen.


Print article

 
21. Bij de installatie van HP301XL Black

Een waarschuwing kan verschijnen die aangeeft dat de cartridge leeg is of dat het een niet-originele cartridge (dit bericht kan variŰren, afhankelijk van het model printer). Klik gewoon op "OK". Als de inkt-indicator verschijnt, gewoon negeren.

De getoonde toestand is de status van de cartridge ingevoegde; klik dan op "sluiten" het venster.

Na herhaalde afdrukken van de inkt niveau blijft dezelfde status. De getoonde toestand is de status van de cartridge ingevoegde; klik dan op "sluiten" het venster.

De gebruiker moet een van deze berichten te ontslaan door te klikken op 'OK' of 'Nee'. Zie in het rood omcirkeld hieronder.

Bij ontslag van de 'Gebruikt of Counterfeit Cartridge gedetecteerd' bericht (zie hieronder), zal het volgende bericht op het scherm verschijnen.

Hetzelfde als voorheen dit bericht moet door op de knop 'OK' te worden afgewezen. Op elk moment tijdens de levensduur van de cartridge, kan een 'bijna leeg' melding op het scherm verschijnen. Zie onder.


Print article

 
22. Bij de installatie van Canon PG-545XL

Bij de installatie van de PG-545XL cartridge in de printer, wordt het onderstaande bericht weergegeven.

Door te drukken op "Start Printing" de printer begint af te drukken.

Na het afdrukken doorgaat, kan de inkt-indicator verschijnen zoals hieronder weergegeven. In dat geval kunt u negeren omdat het niet de werkelijke status van de cartridge te laten zien.

De twee waarschuwingsberichten verschijnen die aangeeft dat de cartridge leeg is. Volg gewoon de instructies op het scherm om de inktniveau-indicator uit te schakelen (dit bericht kan variŰren, afhankelijk van het model printer). Door op de knop DOORGAAN gedurende 5 seconden ingedrukt te houden, zal de functie voor het detecteren van de resterende hoeveelheid inkt worden uitgeschakeld en het afdrukken wordt voortgezet.

Het is erg belangrijk op te merken dat de inktniveau-indicator op de printer (indien aanwezig), evenals de ene in de printerdriver op het scherm, het juiste niveau van de inkt in de cartridge niet zien. Dus als het onderstaande bericht op het scherm verschijnt, negeer het en houden met behulp van de cartridge totdat deze fysiek uitgeput.


Print article

 
23. Bij de installatie van Canon CL-546XL

Bij de installatie van de CL-546XL cartridge in de printer, wordt het onderstaande bericht weergegeven.

Door te drukken op "Start Printing" de printer begint af te drukken.

Na het afdrukken doorgaat, kan de inkt-indicator verschijnen zoals hieronder weergegeven. In dat geval kunt u negeren omdat het niet de werkelijke status van de cartridge te laten zien.

De twee waarschuwingsberichten verschijnen die aangeeft dat de cartridge leeg is. Volg gewoon de instructies op het scherm om de inktniveau-indicator uit te schakelen (dit bericht kan variŰren, afhankelijk van het model printer). Door op de knop DOORGAAN gedurende 5 seconden ingedrukt te houden, zal de functie voor het detecteren van de resterende hoeveelheid inkt worden uitgeschakeld en het afdrukken wordt voortgezet.

Het is erg belangrijk op te merken dat de inktniveau-indicator op de printer (indien aanwezig), evenals de ene in de printerdriver op het scherm, het juiste niveau van de inkt in de cartridge niet zien. Dus als het onderstaande bericht op het scherm verschijnt, negeer het en houden met behulp van de cartridge totdat deze fysiek uitgeput.


Print article