Časté otázky  
 
1. Bude mé kazety zapotřebí do tiskárny?
VŠECHNY dodané zásobníky jsou 100% opraveny pomocí kazety OEM (Original Equipment Manufacturer) jednou prázdné, např. HP, Canon, Brother, atd. Vzhledem k tomu, že kazeta OEM byla vyrobena tak, aby odpovídala příslušné tiskárně, je naše repasovaná kazeta zaručena také v tiskárně, která byla původně navržena pro použití.
 
 
2. Co mám dělat, pokud kazeta netiskne správně?
V nepravděpodobném případě, že vaše kazeta netiskne uspokojivým způsobem, mohlo dojít k zablokování tiskových trysek zaschlým inkoustem nebo vzduchovými bublinkami. Tento problém můžete snadno napravit provedením jednoduchého manuálního čisticího postupu:
 • Vezměte vatový tampón a namočte jej v teplé vodě. Poté lehce otřete oblast tiskové hlavy nacházející se v základně kazety.
  Print head
 • Poklepejte tiskovou hlavou na čistou, dobře sající papírovou utěrku, dokud nezačte prosakovat inkoust. Na papírové utěrce byste měli vidět následující vzory:
  BAREVNÁ KAZETA - 3 výrazné oválné nebo kulaté tvary vytvořené modrou, červenou a žlutou barvou
  ČERNÁ KAZETA - jeden černý oválný tvar
  Colour shapesBlack shape
 • Vezměte čistou, suchou papírovou utěrku a opatrně otřete měděné kontakty v zadní části kazety a také kontakty na držáku kazety v tiskárně.
  Printer contacts
 • Nasaďte kazetu do tiskárny.
 • Na tiskárně spusťte cyklus čištění.

 
 
3. Co mám dělat, pokud se mi na obrazovce zobrazí chybové hlášení?
Pokud by tiskárna nepřijala novou kazetu, zobrazí se na obrazovce počítače okno s hlášením nebo na tiskárně začnou blikat kontrolky.

Pravděpodobně došlo k tomu, že něco brání přenosu informací mezi kazetou a tiskárnou. Problém můžete napravit následujícím jednoduchým postupem:
 • Vezměte čistou, suchou papírovou utěrku a opatrně otřete měděné kontakty v zadní části kazety a také kontakty na držáku kazety v tiskárně, aby bylo jisté, že elektronické kontakty nejsou ničím blokovány.
  Printer contacts
 • Nasaďte kazetu do tiskárny.
 • Odpojte tiskárnu od zdroje napájení přibližně na 1 minutu, aby došlo k vymazání její paměti.
 • Připojte tiskárnu zpět ke zdroji napájení.
 • Spusťte čisticí cyklus tiskárny, aby se nastavilo správné zarovnání a tím i optimální kvalita tisku.
 
     
  Informace na kazetě  
 
1. HP58(C6658A), HP348(C9369E) - údržba fotografické kazety
Před nasazením kazety do tiskárny sejměte ochranný plastový kryt.

Pokud potřebujete kazetu vyjmout z tiskárny, znovu nasaďte tento kryt, aby nedošlo k vyschnutí inkoustu. Kazetu skladujte ve svislé poloze.
Upozornění: Před nasazením zkontrolujte, jestli je destička naprosto čistá/otřená
Cartridge clip
Pro dosažení optimální kvality tisku doporučujeme nastavit režim tiskárny na Best Quality (Nejvyšší kvalita) a v nabídce Type (Typ) zvolit správný papír.

 
 
2. HP10/11/88/363 - Upozornění na nízkou hladinu inkoustu
Může se zobrazit hlášení upozorňující na nízkou hladinu inkoustu a doporučující výměnu kazety. Jednoduše klepněte na tlačítko „OK". Pokud se zobrazí indikátor hladiny inkoustu, tak toto hlášení ignorujte, zavřete dialogové okno a pokračujte v tisku. Hlášení se obvykle zobrazí pouze jednou.
Low Ink Warning
V kazetě zbývá ještě určité množství použitelného inkoustu a vy můžete tisknout až do té doby, než bude kazeta skutečně prázdná. Poznáte to tak, že se přestanou tisknout jednotlivé barvy a poté je nutné kazetu opravdu vyměnit.

 
 
3. HP350/351/350XL/351XL - Indikátor hladiny inkoustu
Může se zobrazit hlášení upozorňující na prázdnou kazetu nebo na skutečnost, že se jedná o neoriginální kazetu (toto hlášení může být různé u různých modelů tiskárny). Prostě klepněte na tlačítko „OK". Pokud se zobrazí indikátor hladiny inkoustu, prostě jej ignorujte.
Ink Level Indicator
Zobrazený stav neodpovídá stavu právě vložené kazety. Zaškrtněte políčko „Do not display this message again" (Tuto zprávu znovu nezobrazovat) a zavřete dialogové okno.

 
 
4. Canon PG40/CL41/PG50/CL51 - Indikátor hladiny inkoustu
Může se zobrazit hlášení upozorňující na prázdnou kazetu nebo na skutečnost, že se jedná o neoriginální kazetu (toto hlášení může být různé u různých modelů tiskárny). Prostě klepněte na tlačítko „OK". Pokud se zobrazí indikátor hladiny inkoustu, prostě jej ignorujte.
Ink Level Indicator
Zobrazený stav neodpovídá stavu právě vložené kazety. Zaškrtněte políčko „Do not display this message again" (Tuto zprávu znovu nezobrazovat) a zavřete dialogové okno.

 
 
5. Změna tvaru pro - Brother LC1000/970
Můžete si všimnout, že tvar a rozměr kompatibilní kazety s inkoustem vaší vlastní značky se liší od originální kazety s inkoustem Brother; nová kompatibilní kazeta je navržena tak, aby byla kompatibilní s několika tiskárnami Brother, jak je podrobně uvedeno na balení anebo v průvodci kompatibilitou výše.
Brother New Shape Black Cartridge
Original cartridgeYour new compatible
cartridge
Brother New Shape Cyan Cartridge
Original cartridgeYour new compatible
cartridge
Brother New Shape Yellow Cartridge
Original cartridgeYour new compatible
cartridge
Brother New Shape Magenta Cartridge
Original cartridgeYour new compatible
cartridge

Tisk článku

 
 
6. Epson T0711/712/713/714 & T0801/802/803/804/805/806 - týkající se neoriginálních kazet s inkoustem
Při instalaci nové kazety s inkoustem se může zobrazit výstražné hlášení podobné tomu níže, které uvádí, že nelze detekovat kazetu s inkoustem anebo hladiny inkoustu. Pokud se toto hlášení zobrazí, můžete je ignorovat a pokračovat kliknutím na Continue (Pokračovat). Toto hlášení závisí na modelu tiskárny.
Ink Level Indicator

Jak předejít varovnému hlášení

Příležitostně se toto hlášení bude zobrazovat pokaždé, kdy zkusíte tisknout dokument. Abyste toto varovné hlášení vypnuli, proveďte tyto kroky, abyste vypnuli volbu v Epson Status Monitor Utility (Utilita pro sledování stavu Epson)
 1. Kliknutím na START (Start) otevřete ovládací panel tiskáren, poté pod SETTINGS (Nastavení) zvolte Printers and Faxes (Tiskárny a faxy).
 2. Poté otevřete ovládací panel pro vaši tiskárnu Epson tak, že dvakrát kliknete na název tiskárny, kterou máte nainstalovanou
 3. V dialogovém okně, které se otevře, klikněte na nabídku Printer (Tiskárna) a zvolte Printer Preferences (Možnosti tiskárny). Poté zvolte níže zobrazenou záložku Maintenance (Údržba).
  Ink Level Indicator
 4. Poté klikněte na Speed & Progress (Rychlost a průběh), viz níže
  Ink Level Indicator
 5. Nakonec vyberte možnost 'Disable EPSON Status Monitor 3' (Vypnout sledování stavu EPSON 3) a klikněte na OK, abyste změny uvedli v platnost. Pokračujte kliknutím na OK, abyste zavřeli jakékoli jiné dialogové okno, které se otevře
  Ink Level Indicator
Poznámka. Pokud si budete přát tuto utilitu znovu zapnout, postupujte podle výše uvedených kroků a zrušte zaškrtnutí volby 'Disable EPSON Status Monitor 3' (Vypnout sledování stavu EPSON 3)

Print article

 
 
7. Epson T0711/712/713/714 & T0801/802/803/804/805/806 - Kazeta s inkoustem nebyla rozpoznána
Při instalaci nové kazety s inkoustem se zobrazí výstražné hlášení podobné níže uvedenému hlášení.
Ink Level Indicator

Pokud po instalaci uvidíte toto hlášení, znamená to, že může být zapotřebí očistit měděné styčné body na čipu. Vezměte čistý, měkký kus navlhčené látky nebo kapesník a jemně setřete měděné body na čipu. Nechejte je několik sekund schnout a kazetu s inkoustem zasuňte znovu do tiskárny.

U některých modelů firmware instalovaný do tiskáren, které umí rozpoznat neoriginální kazety s inkoustem, vyvolá toto hlášení, jestliže je kazeta s inkoustem prázdná a je nutné ji vyměnit.

Print article